ISIQINISEKISO SEBAKALA

Ukucaciswa
Velisa Uhlobo : |||uhlobo lwemveliso|||
ubuninzi : |||ubungakanani|||
Ubungakanani obugqityiweyo : |||ubungakanani||| X |||sesa||| (W) |||ngokwesondo|||
Cover text
Hayi. lamaphepha : |||iicpages||| Hayi. lamaphepha : |||iithayile|||
Uhlobo lwephepha : |||iphepha-ndaba||| Uhlobo lwephepha : |||tpapertype|||
Ubunzima bephepha : |||cpaperweight||| Ubunzima bephepha : |||tpaperweight|||
Printa umbala : |||cprintcolor||| Printa umbala : |||tprintcolor|||
Ukupheka : |||ukukhangela||| Ukupheka : |||tcoating|||
Indlela yokubopha : |||ukubopha|||
Iinkcukacha zoqhakamshelwano
igama : |||igama|||
Email : |||email|||
Tel : |||tel|||
Ilizwe : |||ilizwe|||
Umyalezo : |||umyalezo|||