CUSTOM QUOTE

detalye
Produce Type : |||producetype|||
dami: |||quantity|||
Finished Size : |||fsize||| X |||ssize|||-|||sex|||
takip teksto
Bilang ng mga pahina: |||cpages||| Bilang ng mga pahina: |||tpages|||
Uri ng papel : |||cpapertype||| Uri ng papel : |||tpapertype|||
Timbang ng papel: |||cpaperweight||| Timbang ng papel: |||tpaperweight|||
Kulay ng pag-print: |||cprintcolor||| Kulay ng pag-print: |||tprintcolor|||
Patong: |||ccoating|||
Cover Surface: |||surface|||
Paraan ng Pagbubuklod: |||bindingmethod|||
Impormasyon sa Pagkontak
Pangalan: |||name|||
Email: |||email|||
Tel: |||tel|||
Bansa: |||country|||
Mensahe: |||message|||