நாங்கள் திறந்த மற்றும் வழக்கம் போல் உற்பத்தி மீட்க . உங்கள் தயாரிப்புகளை அவ்வப்போது அச்சிட்டு டெலிவரி செய்வோம். வரவேற்கிறோம் எங்களுக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்,ேநரத்தில் பதில் ெசவிக்கும், நன்றி.

(86)-15989226330

ஈ.என்
அனைத்து வகைகள்
தனிப்பயன் மேற்கோளைப் பெறு இப்போது!!

வலைப்பதிவு

நீங்கள் இங்கே இருக்கிறீர்கள் : முகப்பு>வலைப்பதிவு

Gloss or matt lamination which is better for catalog printing?

நேரம்: 2021-01-07 ஹிட்ஸ்: 7

In many cases, we need to do a lot of technical processing on the பட்டியல் அச்சிடல், so that the catalogue reading is more in line with the customer's reading habits, and colleagues also make customers more like to understand our products. We will explain the பட்டியல் அச்சிடல் process for everyone today and what is gloss lamination and matt lamination?

 

பளபளப்பான லேமினேஷன், matt lamination is principle is to coat a special plastic film with a specific film water and then heat and press to bond it with the paper. The resulting product is covered with a gloss lamination or a matt lamination.

_DSC1155 

Now that we know the principle, let's talk about the circumstances under which it will be used when printing catalogues, what are the differences between them, and what are their effects.

 

Let me talk about their effects first. The paper covered with gloss lamination and matte lamination has a layer of plastic film on it, so it feels smoother to the touch than uncovered paper, thicker, harder, and not easy to tear. எனவே, in terms of quality and appearance, it is much better than uncovered. The way of identification is to tear the paper into a small opening, and there will be a layer of film on the top of the film.

 

So what is the difference between them?

The surface of the product coated with gloss lamination will reflect light, especially bright

The products covered with matte lamination are slightly less smooth to the touch, and the surface will not be reflective and shiny, and appear a little deeper. It’s a little bit more expensive without matte lamination than gloss lamination.

 

Based on our past experience, we found that many customers asked for the gloss lamination in the early days, but gradually everyone felt that it was too bright and cheesy, so now there are relatively more matt lamination, and everyone feels that the matte lamination looks deep. some.

Let's talk about the general circumstances under which to use.

 

Since the overlaid paper is thick and hard, it is definitely not suitable for the inner page, so it is generally used for the cover, and it is less used for ordinary product catalogs. பொதுவாக பேசும், it will be used only if the customer's requirements are higher. Because the use of this process will increase the cost of each product catalog by about 2 cents. The specific price is related to the number of prints, whether it is single-sided or double-sided. The more commonly used products are picture albums, product catalogs and other color printed materials.