VLASTNÁ CENOVÁ PONUKA

špecifikácia
Produce Type : |||producetype|||
množstvo : |||quantity|||
Finished Size : |||fsize||| X |||ssize|||-|||sex|||
veko text
žiadny. strán : |||cpages||| žiadny. strán : |||tpages|||
Typ papiera : |||cpapertype||| Typ papiera : |||tpapertype|||
Hmotnosť papiera : |||cpaperweight||| Hmotnosť papiera : |||tpaperweight|||
Farba tlače : |||cprintcolor||| Farba tlače : |||tprintcolor|||
Vrstva : |||ccoating|||
Kryt povrchu : |||surface|||
Viazačná metóda : |||bindingmethod|||
Kontaktné informácie
Name : |||názov|||
Email : |||email|||
Tel : |||tel|||
Krajiny : |||country|||
správa : |||message|||