ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Προσδιορισμός
Τύπος παραγωγής : |||producetype|||
Ποσότητα : |||ποσότητα|||
Τελικό Μέγεθος : |||fsize||| Χ |||ssize||| (W) |||φύλο|||
Κάλυμμα Κείμενο
Οχι. σελίδων : |||cpages||| Οχι. σελίδων : |||tpages|||
Τύπος χαρτιού : |||cpapertype||| Τύπος χαρτιού : |||tpapertype|||
Βάρος χαρτιού : |||cweightweight||| Βάρος χαρτιού : |||tweightweight|||
Εκτύπωση χρώματος : |||cprintcolor||| Εκτύπωση χρώματος : |||tprintcolor|||
Επένδυση : |||επίστρωση||| Επένδυση : |||ξαφνικά|||
Μέθοδος σύνδεσης : |||δεσμευτική μέθοδο|||
Στοιχεία επικοινωνίας
Ονομα : |||όνομα|||
Email : |||email|||
Tel : |||tel|||
Χώρα : |||Χώρα|||
Μήνυμα : |||μήνυμα|||