ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ОФЕРТА

спецификация
Тип на продукта : |||тип на продукта|||
количество : |||Количество|||
Завършен размер : |||щат||| х |||сезираме|||-|||Секс|||
Покрийте Текст
Не. на страниците : |||тави||| Не. на страниците : |||тели|||
Тип на хартията : |||тип на стипката||| Тип на хартията : |||тип на тапитера|||
Тегло на хартията : |||Тегло на чам||| Тегло на хартията : |||Тегло на тапите|||
Цвят на печата : |||1000000000000||| Цвят на печата : |||цвят на печата|||
слой : |||скобоване|||
Покрийте повърхността : |||Повърхност|||
Метод на свързване : |||свързване на|||
Информация за връзка
Име : |||Име|||
Email : |||email|||
Tel : |||tel|||
Страна : |||Страна|||
съобщение : |||Съобщение|||